Belåna aktieportfölj för extra hävstång

Många banker och nätmäklare erbjuder idag sina kunder att kunna belåna sin befintliga aktieportfölj. Vad detta egentligen innebär är att banken pantsätter kundens värdepapper och ger ut ett lån som sedan kan användas för att placera i andra aktier. Hela syftet med detta är att möjliggöra för investeraren att få bättre avkastning på sina egna pengar och för detta tar banken ut en liten avgift i form av ränta. Lånet som ges ut är ofta amorteringsfritt, vilket innebär att du själv kan bestämma när återbetalning av lånet ska ske. Räntan brukar vara väldigt fördelaktig och ligger i dagsläget på ungefär samma nivå som ett bostadslån.

Hur mycket belåningsvärde ger en aktie?

Banker och nätmäklare har ofta en lista på sina hemsidor över hur mycket belåningsvärde varje värdepapper ger. De bolag som är stora, stabila och har hög omsättning brukar i de flesta fall ge ett högt belåningsvärde. Låt säga att en bank ger 80 % belåningsvärde och att kunden har 100 000 kronor. Då innebär 80 % belåningsvärde att du kan låna ytterligare 80 000 kronor för denna aktie. Totalt sett kan kunden då investera 100 000 i eget kapital plus 80 000 i lånat kapital, vilket totalt blir 180 000 kronor. Alltså erhåller kunden 80 000 extra kronor att investera som kan ge en hävstångseffekt på placeringen.

Använd en lagom del av belåningsvärdet

Ju mer belåningsutrymme som används, desto större risk tar kunden. Bara för att ett belåningsvärde på 80 % erhålles innebär det inte att det är smart att använda hela summan. Så länge de belånade aktierna eller fonderna kontinuerligt stiger i värde får du konstant högre belåningsvärde och på så vis är allt väl, men tar du ut för mycket i lån av ditt belåningsvärde blir det problem om placeringen faller i värde. Låt säga att 75 % av belåningsvärdet används. Detta innebär att belånat värdepapper endast kan backa ett fåtal procent innan överbelåning uppstår. Används istället 10 % kan placeringen falla någonstans i spannet 70-90 % innan överbelåning nås.