Vad är en spendanalys?

En spendanalys är någonting alla företag bör genomföra. Det är en bild över hur din organisations mönster för inköp och leverantörer ser ut. Den hjälper dig alltså att se hur stora inköp verksamheten gör samt inom vilka områden de sker. Läs mer …