Vad är en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är en sparform där du kan förvara din värdepapper, exempelvis aktier, obligationer och fonder. Till skillnad från ett traditionellt aktie- och fondkonto är kapitalförsäkringen schablonbeskattad. Äger du värdepapper på ett traditionellt aktie- och fondkonto skattar du på vinsten. Denna vinstskatt kallas reavinstskatt och är på 30 %. Detta innebär att om du har gjort en vinst med 100 000 kronor på en aktie blir skatten 30 000 kronor. Skatten betalas i samband med deklarationen och du har även möjlighet att kvitta vinster mot förluster. I en kapitalförsäkring fungerar det dock helt annorlunda. Nedan förklaras hur dessa skillnader förhåller sig.

kapitalförsäkring

Skattefria aktie- och fondaffärer

En kapitalförsäkring är en schablonbeskattad sparform. Detta innebär att du kan sälja och köpa inom kapitalförsäkringen utan att detta medför några skatteeffekter. Det spelar ingen roll om vinsten är en krona eller flera hundratusen kronor, själva försäljningen orsakar aldrig någon vinstskatt som den gör inom ett traditionellt aktie- och fondkonto. Detta är vid stora vinster väldigt effektivt, då du slipper skatta på den specifika affären.Vad du dock behöver känna till är att du inte kan kvitta vinster mot förluster när du sparar i en kapitalförsäkring. Den skatt du istället betalar är en så kallad schablonskatt och denna beräknas utifrån statslåneräntan den 30:e november året före aktuellt skatteår.

Hur räknas schablonskatten fram?

Schablonskatten på en kapitalförsäkring tas ut vid ingången på varje kvartal och storleken på denna baseras av vad statslåneräntan låg på den 30:e november året innan. I dagsläget finns en tilläggsregel om att statslåneräntan ska adderas med en procent och att den totala summan inte får understiga golvet på 1,25 %. Den skatt du betalade under år 2018 baseras alltså på statslåneräntan den 30:e november år 2017, vilken då var 0,6 %. Till detta ska en procent adderas och då är vi uppe i 1,6 %, vilket är högre än golvet som är satt på 1,25 %. Denna summa tas sedan gånger kapitalunderlaget för att få fram årets skatt.