Vad är en spendanalys?

En spendanalys är någonting alla företag bör genomföra. Det är en bild över hur din organisations mönster för inköp och leverantörer ser ut. Den hjälper dig alltså att se hur stora inköp verksamheten gör samt inom vilka områden de sker. På så sätt kan du enkelt identifiera vilket som är ditt största inköpsområde och få en överblick över hur många leverantörer du använder dig av inom varje inköpsområde. En spendanalys skiljer sig från ett traditionellt ekonomiperspektiv då det visar information om hela bolaget.

spendanalys

Vilka frågor besvaras i en spendanalys?

Om du har ett stort företag är det en fördel att se inköps- och leverantörsmönster oavsett bolag, land, site och kostnadsställe. Spendanalysen svarar på frågor så som vad köps och för hur mycket pengar. Den besvarar även frågan vem inköpet görs av samt från vem. Sist men inte minst förklarar den hur inköpet sker. Du får därmed en bra bild över hela bolaget och kan hitta dolda möjligheter du inte visste du hade. Det ger en mycket bra överblick över alla inköp i ditt företag.

Hur gör man en spendanalys och varför?

Att göra en spendanalys innebär att du måste mappa in hela inköpsvolymen inom alla inköpsområden för hela organisationen. Datan om inköpsvolymen får du ofta från leverantören eller din kortleverantör. Spendanalysen ger dig möjlighet att identifiera förbättringsmöjligheter och potentiella besparingsområden, samt chansen att rätta till det som inte fungerar så bra. Det ger dig chansen att hitta en vinnande strategi gällande inköpen för ditt företag. Du kan alltså tjäna pengar på att genomföra det. Arbetet är större ju större organisation du har, men det kommer löna sig i längden.